JA HET IS ZOVER WE GAAN HET PROBEREN!
Aanstaande dinsdag (19 mei) gaan we starten met de racefietsers.
We hebben een groot aantal Wegkapiteins bereid gevonden om in groepjes van maximaal 4 (incl wegkapitein) te gaan fietsen. We starten om 19:00 uur op het Kaasplein.
De wegkapiteins zullen verspreid over het plein klaarstaan en als jullie je melden bij één van de bestuursleden (die ook aanwezig zullen zijn) kunnen we ervoor zorgen dat we een goede verdeling van niveau, afstand en snelheden per groep krijgen.
Het zal eerst even wennen zijn maar we gaan het proberen.
We volgen de richtlijnen van de NTFU, dus maximaal 4 personen, dit kan 2 aan 2 met 1,5 meter afstand tot de volgende 2, dit is ook handig met ritsen.
We proberen zoveel mogelijk over wat bredere wegen te fietsen en fietspaden en bebouwde kom te vermijden.
Als club zullen we de gemeente inlichten en een bericht plaatsen op Maarkels Nieuws zodat iedereen ook begrijpt wat er op het Kaasplein gebeurt.

Hetzelfde doen we ook op de woensdag maar dan voor de ATB.
Ook verzamelen om 19:00 uur en dan worden jullie ook verdeelt in groepjes van maximaal 4 (incl. de ATB begeleider) personen.
We gaan als bestuur dan vrijdag 22 mei evalueren en komen dan met eventuele aanpassingen en gaan dan ook kijken naar wat we op de zondag gaan doen.

Alvast veel fietsplezier en tot aanstaande dinsdag of woensdag avond.